מועדי קורסים

קורס הלחמת ריסים / שזירת ריסים

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך: 17/05/2020  עד לתאריך: 24/05/2020
מספר מפגשים: 1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: א'    משעה: 15:00 עד שעה: 19:00
מתאריך: 31/05/2020  עד לתאריך: 07/06/2020
מספר מפגשים:1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: א'    משעה: 15:00 עד שעה: 19:00
מתאריך: 14/06/2020 עד לתאריך: 21/06/2020
מספר מפגשים:1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00

בימי: א'    משעה: 15:00 עד שעה: 19:00

מתאריך: 28/06/2020 עד לתאריך: 05/07/2020
מספר מפגשים:1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: א'    משעה: 15:00 עד שעה: 19:00

קורס מיקרובליידינג- ימי ה' 2 פגישות נפרדות או ביום לימודים ארוך

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך: 14/05/2020 עד לתאריך: 28/05/2020
מספר מפגשים: 3
בימי: ה' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
מתאריך: 21/05/2020 עד לתאריך: 04/06/2020
מספר מפגשים: 3
בימי: ה' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
מתאריך: 25/06/2020 עד לתאריך: 02/07/2020
מספר מפגשים: 3
בימי: ה' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
מתאריך: 09/07/2020 עד לתאריך: 23/07/2020
מספר מפגשים: 3
בימי: ה' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
מתאריך:     עד לתאריך:
מספר מפגשים:

קורס הרמת ריסים / סלסול ריסים

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך:   עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 1
בימי: א'    משעה: 16:00 עד שעה: 19:00
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 13:00
מתאריך:     עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 13:00
בימי: א'    משעה: 16:00 עד שעה: 19:00
מתאריך:     עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 13:00
בימי: א'    משעה: 16:00 עד שעה: 19:00
מתאריך:     עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 1
בימי: א'    משעה: 10:00 עד שעה: 13:00
בימי: א'    משעה: 16:00 עד שעה: 19:00
קורס הרמת ריסים, סלסול ריסים

קורס איפור קבוע-פתיחת קורס : יום ד' בוקר וערב

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך: 01/06/2020  עד לתאריך: 29/07/2020
מספר מפגשים: 10
בימי: ד' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
 
מתאריך: 05/08/2020 עד לתאריך:01/10/2020
מספר מפגשים: 10
בימי: ד' משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
 

איפור קבוע בשיטת השערה

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך:    עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 8
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
מתאריך:     עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 8
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00

איפור קבוע פרא רפואי

תאריכים ומשך הקורס

מתאריך:     עד לתאריך: 
מספר מפגשים: 10
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: ב'    משעה: 16:00 עד שעה: 20:00
מתאריך:     עד לתאריך:
מספר מפגשים: 10
בימי: ד'    משעה: 10:00 עד שעה: 14:00
בימי: ד'    משעה: 16:00 עד שעה: 19:00
Call Now Button